Dron z kamerą

Drony definiowane są jako bezzałogowe maszyny latające, czyli takie, do lotu których nie jest wymagana obecność załogi na pokładzie. Takie rozwiązanie otwiera bardzo szerokie możliwości zastosowań tych urządzeń. Jedną z dominujących zdolności charakteryzujących drony jest obserwacja danego obszaru z powietrza. Taka funkcja pozwala na zbieranie informacji na temat terenów potencjalnie niebezpiecznych, ekstremalnych czy niedostępnych dla człowieka.